ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
aztaminden-it.hu
2016. május. 16.

1. Miért fontos az adatvédelem?

Az aztaminden-it.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban "Weboldal") megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A Weboldal használata, azaz a személyes adatok megadása önkéntes.
A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Adatvédelmi Irányelv") vagy az ezeket felváltó későbbi szabályozás.

2. Ki az adatkezelő?

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Kvazar-Micro CEE Kft. (Cg. 01-09-917341, székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., adószám: 14734632-2-43, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban "Mi" vagy "Adatkezelő"). Elérhetőségeink az alábbiak:

Web: www.kvazar-micro.hu
Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Office Campus, B épület. III. emelet
E-mail: info@kvazar-micro.hu
Telefon: +36 1 880 4400 

A személyes adatok jelen szabályzatban ismertetett adatkezeléseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("NAIH") részére bejelentettük. Ezeket a NAIH a következő számokon vette nyilvántartásba: NAIH-100297/2016. (honlappal összefüggő adatkezelés) és NAIH-100298/2016. (marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés).

3. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személlyel – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint "érintettel" – kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az e-mail cím.

A Weboldalt böngésző felhasználók esetében:

az IP címet, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedést, az operációs rendszer típusát, a böngésző típusát, és az Weboldalon végzett aktivitásra vonatkozó adatokat kezeljük, jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában. Habár ezeket az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges,  fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a Weboldal látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. Ez leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt. A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására főként a Google Analytics és a Hotjar (Hotjar.com) szolgáltatásait vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt olvashat. A Hotjar.com honlap szolgáltatásairól és a Hotjar adatvédelmi elveiről itt olvashat. A Weboldal látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe (az alábbi szolgáltatásokról és azok szolgáltatóinak az adatvédelmi elveiről a szolgáltatók nevére kattintva juthat bővebb információhoz): Google Adwords; Facebook Ads; LinkedIn Ads; AdRoll.

Ajánlatkérés és hírlevélre vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára feliratozás esetén:

amennyiben Ön ajánlatkérés keretében vagy más módon megadja részünkre a nevét, cégnevét, telefonszámát, e-mail címét, a cégénél betöltött munkakörét, munkaköréhez kapcsolódó iparágat és a cégénél használt személyi számítógépek számát, akkor ezen (személyes) adatokat is kezeljük. Ezen adatok megadása természetesen önkéntes. A sikeres kapcsolatfelvételhez, illetve ajánlatadáshoz azonban elengedhetetlen a nevének, cégnevének és telefonszámának a megadása. Az Ön felelőssége, hogy a megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

4. Milyen célokra kezeljük a személyes adatokat?

A Weboldal célja termékeink és szolgáltatásaink megismertetése, promóciója meglévő és potenciális ügyfeleink részére. Alapvetően e cél elérése érdekében kerül sor a személyes adatok kezelésére. Emellett a személyes adatok kezelésére sor kerülhet egyéb célokra is, amelyeket az alábbiakban részletesen felsorolunk.

A Weboldalt ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók esetében:

a látogatottsági adatok rögzítése és feldolgozása, a Weboldal működtetése és fejlesztése, a Weboldal karbantartása céljából.

A Weboldalon ajánlatot kérő személyek vagy hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára feliratozó felhasználók esetében:

a személyes adatok rögzítése és feldolgozása az ajánlatkéréshez szükséges kapcsolatfelvétel céljából, valamint a hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése céljából.

5. Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat főszabály szerint hozzájárulás alapján kezeljük (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), az Adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítése céljából, az Infotv. 6. § (5) bekezdésében kifejtett feltételekkel. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

6. Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A Weboldal látogatása ajánlatkérés nélkül:

a Weboldalt Ön ajánlatkérés és személyes adatok megadása nélkül is böngészheti. Mindazonáltal amikor meglátogatja a Weboldalt, a Weboldal, illetve a látogatottsági adatokat rögzítő és feldolgozó analitikai szolgáltatások automatikusan rögzítenek bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Weboldalon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és hossza, és a Weboldalon való egyéb aktivitás. Ahogy jeleztük, ezen adatok nem feltétlenül tekinthetőek személyes adatnak, de fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük. (Utóbbi adatkezelésről részletes információk a fenti 3. pontban találhatóak).

Ajánlatkérés, illetve hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára való feliratozás a Weboldalon:

amennyiben Ön a termékkel kapcsolatban ajánlatot kér a Weboldalon, úgy az ajánlatkérés teljesítése érdekében kezeljük a megadott személyes adatait. Ez az Önnel való kapcsolattartást jelenti, így például azt, hogy felvehetjük Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott módon vagy módokon. Továbbá, bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, minden esetben kizárólag olyan módon, ahogy Ön azt engedélyezte. Ön természetesen bármikor leiratkozhat az ilyen hírlevelekről vagy egyéb direkt marketing üzenetekről.

7. Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

Minden felhasználó esetében (ide értve Weboldalt ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók esetét is):

A Weboldal technikai működtetésében alvállalkozóink is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Ilyen adatfeldolgozó a Brandlift Kft. (Cg. 01-09-948980, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 130., adószám: 23014028-2-41.), amely Weboldal karbantartását végzi. A Weboldalhoz csak ezen alvállalkozó megfelelő jogosítvánnyal rendelkező munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, Weboldal működtetésében, fejlesztésében részt vesznek. Nem valószínű, de előfordulhat, hogy ezek a személyek hozzáférhetnek bizonyos személyes adatokhoz ezen tevékenység végzése közben. A Weboldal és így a személyes adatok kezelésére a Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4., tarhely.eu) Magyarországon (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., BIX) található szerverein kerül sor.

A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics és a Hotjar szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. A Hotjar szolgáltatója a Hotjar Ltd. (3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta), a látogatottsági adatok feldolgozására Írországban található szervereken kerül sor. A Weboldal látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására a Google Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Ads és az AdRoll szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Adwords szolgáltatója a Google Inc. (lásd fent); a Facebook Ads szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország), a Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja, arra nézve, hogy a Facebook az adatok feldolgozását melyik országban végzi, itt talál további információt. A LinkedIn Ads szolgáltatója a LinkedIn Ireland (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található szervereken kerül sor. Az AdRoll szolgáltatója az AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország), arra nézve, hogy a látogatottsági adatok feldolgozását melyik országban végzik, itt talál további információt. Ön a Weboldal használatával hozzájárul az adatok fenti adatfeldolgozók részére történő átadásához.

Ajánlatkérés, illetve hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára való feliratozás esetén:

Az Ön személyes adatait más személyeknek (adatkezelőknek) nem továbbítjuk, azaz nem értékesítjük vagy adjuk át más formában, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat főszabály szerint addig kezeljük, amíg Ön az erre szóló hozzájárulását nem vonja vissza, az ajánlatkéréskor megadott adatai törlését nem kéri, vagy a hírlevélről vagy más elektronikus direkt marketing csatornáról nem iratkozik le. Vannak ugyanakkor bizonyos kivételek, illetve technikai okokra visszavezethető sajátosságok, ezeket az alábbiakban részletesen ismertetjük:

A Weboldalt ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók esetében:

látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására 1-től 2 évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics és a Hotjar szolgáltatások honlapján talál.

Ajánlatkérés, illetve hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára való feliratozás esetén:

a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, azaz addig, amíg Ön nem kéri a megadott adatai törlését, adott esetben hírlevélről vagy más direkt marketing csatornáról való leiratkozás útján.

Termék vagy szolgáltatás megvásárlása esetében:

Ha Ön terméket vagy szolgáltatást vásárol, akkor a számla (bizonylat) keletkezését követő 8 évig kötelesek vagyunk a számviteli bizonylatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. §-a alapján. Ennek megfelelően a számla kiállításához szükséges, számlán szereplő személyes adatok 8 évig történő megőrzése kötelező.

Biztonsági mentések

a Weboldal egészéről, ideértve a személyes adatokat is, naponta mentések (backup) készülnek, amelyek egy hónapig kerülnek tárolásra. Ezen időszak lejártát követően a mentések törlődnek. A mentéseket a fenti 7. pontban meghatározott adatfeldolgozóink közül a Brandlift Kft. és a Tárhely.Eu Kft. tárolják.

9. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Kérheti személyes adatai zárolását is. Zárolásra sor kerülhet a saját döntésünk alapján is, ha Ön törlést kért, de a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit vagy az adatok kezelése más jogalapon szükséges (a jogalapok felsorolását a fenti 5. pont tartalmazza).

Ön tiltakozhat is adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, valamint az Infotv. 21. §-ában meghatározott egyéb esetekben. Tiltakozásra tehát akkor kerülhet sor, ha nem hozzájárulás, hanem a fenti jogalapok egyike alapján kezeljük személyes adatait. Ebben az esetben az Infotv. előbb említett §-ában foglaltakra figyelemmel megvizsgáljuk a tiltakozást és döntésünkről írásban tájékoztatjuk Önt. Ha Ön a döntésünkkel nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat.

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – székhelyünk szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

10. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

11. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Weboldalunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Weboldalunkra), elemezzük a Weboldal forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Weboldalunk megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldalunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg Weboldalunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. ajánlatkérés útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai és marketing célra kezelhetjük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése, valamint személyre szabott ajánlatok nyújtása céljából. Ön hozzájárul a sütik és webjelzők jelen szabályzatban ismertetett használatához.

A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Weboldalt.

A Weboldalon használt sütikről itt olvashat bővebben.

12. Mit tartunk még fontosnak?

Közösségi média

Ha a Weboldalt, illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyéhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban az tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen adatvédelmi szabályzat, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

Linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Adatvédelmi Szabályzat, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

Tájékoztatáskérés

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti 2. pontban jelezett elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.

A szabályzat módosítása

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Weboldalon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.

Jelen szabályzat 2016. május 16. napjától hatályos.

Szeretném ingyen kipróbálni